تحقیقی لغوی در مورد کلمه هدی
62 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کلمه « هدی » که از لحاظ صرفی مصداقی از اسم می باشد، متشکّل از 3 حرف از حروف مبانی به نامهای هاء ، دال و یاء می باشد . بحث از حجِت قول لغوی، بحثی است که باب مجزّایی را در علم أصول به خود اختصاص داده است و بیان آن با اهداف این مقاله سازگاری ندارد و لذا از آن پرهیز می شود . با نگاهی فراگیر به اکثر کتب لغتی این گونه در می یابیم که ؛ کلمه « هُدَى‏ » نقیض کلمه ضلالة می باشد که متعدّی به یکی از دو حرف جرّ (إلی و ل ) می باشد کما این که در کتاب تهذیب اللغة این چنین بیان شده است : { و قال الزجاج فی قول اللَّه جلّ و عزّ: (قُلِ اللَّهُ‏ یَهْدِی‏ لِلْحَقِّ) یقال: هَدَیْتُ‏ إلى الحق، و هدَیْتُ‏ للحق، بمعنًى واحد؛ لأن‏ هَدَیْتُ‏ یتعدّى إلى المَهْدِیِّین، و الحق یتعدَّى بحرف جرّ، المعنى اللَّه‏ یَهدِی‏ من یشاء إلى الحق. } کلمه « هدی » در برخی از کتب لغت به معنای { بیان } ذکر شده است ، که البته معانی مشابه زیادی در پی تصریف این کلمه ( یعنی مشتقات کلمه هدی ) در کتب دیگر برای آن ذکر شده است ...
دانلود